Disclaimer

Gegevens van de onderneming

Deze website is eigendom van © Thuisverpleging Van Der Meiren Bvba                                                  Onze maatschappelijke zetel is gevestigd te:

Borstekouterstraat 37, 9630 Roborst                                                                                                  Telefoon: 055 49 72 29                                                                                                                                    Ondernemingsnummer: BTW BE 0861.310.213

Auteursrechtclausule

Alle teksten, alsook de illustraties of logo's op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. U kan de teksten en illustraties downloaden voor privaat gebruik; verspreiding ervan na het downloaden van onze website kan enkel mits schriftelijke toestemming van © Thuisverpleging Van Der Meiren Bvba

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard en is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden. Hierdoor kan deze niet als persoonlijk, juridisch of professioneel advies aan de gebruiker worden beschouwd.

© Thuisverpleging Van Der Meiren Bvba levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist en up-to-date is. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voor doen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal © Thuisverpleging Van Der Meiren Bvba de grootst mogelijke inspanningen leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

© Thuisverpleging Van Der Meiren Bvba kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website.

Indien u de onjuistheden op deze website zou vaststellen in de ter beschikking gestelde informatie kan u steeds de beheerder hiervan op de hoogte brengen. © Thuisverpleging Van Der Meiren Bvba zal dan ook de grootst mogelijke inspanningen leveren om de gemelde situatie te onderzoeken en, indien nodig, aan te passen.

De inhoud van de website, alsook de hyperlinks kunnen ten allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. © Thuisverpleging Van Der Meiren Bvba geeft geen garanties voor de goede werking van deze website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

© Thuisverpleging Van Der Meiren Bvba kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website bevat hyperlinks naar websites of pagina's van derden en kan daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van hyperlinks of verwijzingen naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

© Thuisverpleging Van Der Meiren Bvba verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of pagina's en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Oudenaarde bevoegd.

24 / 24 bereikbaar

7 / 7 tot uw dienst